Buurtvereniging Verloren Einde

De vereniging is opgericht in 1980. Dit was gelijktijdig met het 10 jarig bestaan van de nieuw ingedeelde gemeente Zeevang. 
Met de komst van de gemeente Zeevang ging ook de indeling van de de straten en dorpen op de schop. Tot 1970 heette het gedeelte van het huidige Kwadijk tussen de nummers 1 en 24 "Verloren Einde". 

Dit gedeelte van Kwadijk wordt ter plaatse nog steeds Verloren Einde genoemd. De bewoners wilden de hun vertrouwde naam niet verloren laten gaan.


Verloren Einde. Westeinde, of Verloren Einde van Kwadijk
Reizigers die vroeger uit de Beemster of Hobrede kwamen arriveerden in het Westeinde van Kwadijk. Dit stuk werd ook wel het Verloren Einde genoemd. De kleine buurtschap viel tot 1970 nog steeds bestuurlijk onder Oosthuizen. Sinds 1970 hoort het Verloren Einde officieel bij Kwadijk maar in de volksmond wordt dit stukje Kwadijk nog steeds als zodanig aangeduid.
In het Verloren Einde van Kwadijk bevond zich aan de Beemsterringvaart ook het Galgenveld waar de galg van de Heerlijkheid Oosthuizen was opgesteld.


Het Verloren Einde van Kwadijk behoorde waarschijnlijk al zeer vroeg tot de Heerlijkheid Oosthuizen, tezamen met Hobrede. Misschien werd het gebied geannexeerd door Oosthuizen en anders is het vast in 1292 door de belening aan Oosthuizen toegevoegd. Oosthuizen, Hobrede en het Westeinde van Kwadijk lagen namelijk in hetzelfde verkavelingsblok.


Meer informatie over het Verloren Einde en Kwadijk is te vinden op de interessante site 
http://www.oud-quadyck.nl

In de afgelopen 25 jaar heeft de vereniging grote activiteiten gehad, maar ook rustiger perioden.
Een vast gegeven is wel de jaarlijkse nieuwjaarsborrel en de zomerse barbecue.
Gelegenheden waar de Verloreneinders weer even met elkaar kunnen bij praten.